Aanbod

Intake gesprek

Een goede kennismaking is belangrijk voor we van start gaan met de begeleiding van het hoogbegaafde kind of de hoogbegaafde jongere/volwassene. We bespreken kort de achtergrond van de (vermoedelijk) hoogbegaafde persoon, en kijken dan naar de hulpvraag van de hoogbegaafde en/of zijn/haar ouders/leerkrachten. Wanneer ik hierover voldoende informatie heb, zal ik uitleg geven over mijn manier van werken en de mogelijke stappen die we kunnen zetten. De hoogbegaafde en zijn/haar ouders zijn dan vrij om te kiezen voor een bepaald traject. Soms is eenmalig consult voldoende en kan het gezin na het gesprek met de tips en het verslag zonder verdere begeleiding of met een occasioneel consult verder.

Prijs: €60 (gespreksduur: 60 minuten)
Prijs vanaf 1/01/2024: €70/u

Individuele begeleiding

In sessies van 60 minuten werk ik samen met de hoogbegaafde persoon rond de gekozen werkpunten. De inhoud van de begeleiding hangt voor een groot deel af van de hoogbegaafde persoon en zijn of haar behoeften. We kunnen werken aan inzicht en acceptatie, we kunnen onderpresteren of faalangst aanpakken, we kunnen werken aan een groeimindset, of aan een andere nood van de hoogbegaafde persoon. De doelstellingen worden samen gekozen en we kijken regelmatig of we op de juiste weg zitten. De hoogbegaafde persoon kiest ook mee op welke manier de begeleiding gebeurt, met spel, creatieve middelen of gesprekken. De duur van de begeleiding hangt af van de noden van de hoogbegaafde persoon en zal steeds in samenspraak al dan niet voortgezet worden.

Prijs: €60/sessie (60 minuten)
Prijs vanaf 1/01/2024: €70/u

Informatie en advies voor ouders

Het ouderschap is nooit vanzelfsprekend, maar wanneer één of meerdere kinderen in het gezin hoogbegaafd zijn kan dit voor extra uitdagingen zorgen. Wens je meer info over en inzicht in hoogbegaafdheid, wil je opvoedingsadvies dat past bij het hoogbegaafde kind of wil je sterker staan in je communicatie met (zorg)leerkrachten of andere begeleiders, dan kan ik daar bij helpen. Afhankelijk van het kind en de vraag van de ouders geef ik de nodige tips en handvatten tijdens een gesprek met de ouders. 

Prijs: €60/gesprek (60 minuten)
Prijs vanaf 1/01/2024: €70/u

Gezinsbegeleiding

Communicatie en een eenduidige aanpak is erg belangrijk, maar als je dit niet gewend bent kan het moeilijk zijn dit in te bouwen in het gezin, ook als de wil er is. Het kan dan interessant zijn om één of enkele gezinsgesprekken onder begeleiding te doen en een basis te creëren van waaruit je als gezin verder kan bouwen. Met een neutrale bemiddelaar worden conflicten makkelijker uitgesproken en kan een gesprek positief afgerond worden.

Prijs: €60/gesprek (60 minuten)
Prijs vanaf 1/01/2024: €70/u

Oudercontact/schoolgesprek

Op vraag van de ouders en/of leerkrachten kan ik ondersteuning bieden tijdens een oudercontact. Ik kan meer achtergrondinformatie bieden, de noden en behoeftes van de leerling uitleggen of de mogelijke aanpak van de school en de ouders bespreken. Dit kan wenselijk zijn als het contact tussen ouders en school moeizaam verloopt, als de ouders het moeilijk vinden om de school in te lichten over de noden van het kind of als de school zijn aanpak wenst te verduidelijken. 

Prijs: af te bespreken afhankelijk van duur gesprek en verplaatsing.

Lezingen

Ik geef met enthousiasme lezingen over hoogbegaafdheid of specifieke onderwerpen binnen het thema hoogbegaafdheid. Op deze manier kunnen we de kennis van ouders, leerkrachten en hulpverleners vergroten zodat herkenning van hoogbegaafdheid sneller en juister kan gebeuren en er ook gepast gereageerd kan worden. Na een lezing is er ook altijd ruimte voor vragen. Lezingen zullen via verschillende kanalen bekend gemaakt worden. Indien je interesse hebt om een lezing te organiseren, kan je mij steeds contacteren om de mogelijkheden te bespreken.

Opleiding en nascholing van professionelen (scholen en hulpverleners)

Opleiding en nascholing van professionelen gebeurt via Hoogbloeier Gifted Academy.