Tijdens ons werk met meer- en hoogbegaafde kinderen ontwikkelen we ook zelf materialen om te werken rond mindset, emoties, onderpresteren, inzicht in hoogbegaafdheid, enz.
Wij vinden het fijn als onze materialen gebruikt worden in school of thuis en daarom delen we ze graag. Jullie ervaringen zijn zeker welkom!
Deze materialen zijn eigendom van Altamente (en Hoogbegaan) en mogen dus niet commercieel gebruikt worden.

Een emotiewijzer helpt kinderen emoties te herkennen en te benoemen. Het is een belangrijke eerste stap om daarna te leren omgaan met emoties en gepast te kunnen reageren.

Emotiewijzer
PDF – 248,5 KB

Met deze kaart kunnen kinderen leren inschatten in welke zone ze zitten. We vertellen kinderen dat ze voldoende in de leerzone moeten zitten, maar het is hen niet altijd duidelijk wanneer ze echt aan't leren zijn. Op deze manier wordt visueel duidelijk in welke zone ze zitten bij een opdracht en het nodigt uit om te reflecteren wanneer zelfinschatting nog niet goed lukt. Voor kinderen met kleurenblindheid hebben we ook een zwart-wit versie gemaakt.

Zones
PDF – 142,3 KB
Zoneszw
PDF – 148,1 KB